Pre značné množstvo spamov bola pridaná medzera do e-mailu, tým pádom by to nemali už roboty vedieť prečítať, alebo aspoň tie nekvalitnejšie, prosím o spätnú kontrolu.