Dňa 24. januára bol p. Miroslav Š. pridaný za administrátora facebooku spoločnosti.