Kvalita laminátových podláh je určená tromi základnými parametrami materiálu:

• Trieda záťaže

• Hrúbka

• Hodnota oderu AC